Algemene voorwaarden

Belangrijke notities voor uw bestelling

Indien een groep wordt teruggebracht tot minder dan 4 deelnemers, behouden wij ons het recht voor deze samen te voegen of het aantal lessen in te korten. Meerdere lerarenwisselingen mogelijk door de flexibele organisatie. Wij wijzen elke aansprakelijkheid af voor ongevallen die zich voordoen tijdens of voor skilessen. Een ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering is de verantwoordelijkheid van de cursisten. Prijsteruggave wegens letsel of ziekte alleen met medische bevestiging. Alleen ongebruikte dagen (verschil) worden terugbetaald. Annuleringen van cursussen als gevolg van weersinvloeden (overmacht) worden niet vervangen. Privécursussen vinden plaats in alle weersomstandigheden. Het cursusticket is niet overdraagbaar! Ongebruikte cursusdagen verlopen! Alle leveringen en diensten van de skischool op basis van online bestellingen via internet of andere online diensten zijn gebaseerd op deze algemene voorwaarden.

Annulering

De klant heeft te allen tijde het recht om de gesloten overeenkomst te herroepen tegen betaling van de hieronder vermelde annuleringskosten.
Om het herroepingsrecht (annulering) uit te oefenen, moet de klant een bericht van herroeping sturen of persoonlijk contact opnemen met de skischool. In geval van annulering door de klant heeft de Unterwurzacher Skischool het recht de volgende annuleringskosten in rekening te brengen.

Tot 14 dagen voor aanvang van de geboekte dienst gratis
14 dagen tot 7 dagen voor aanvang van de skilessen 50% van het overeengekomen of betaalde bedrag.
Vanaf 7 dagen voor aanvang of tijdens de geboekte dienst: 100% van het overeengekomen totaalbedrag (dit geldt ook bij niet-gebruik van de geboekte of vooraf gereserveerde dienst).

In het geval van geboekte cursussen – in geval van ziekte of ongeval die deelname onmogelijk maken – is terugbetaling van het betaalde bedrag mogelijk indien de klant een medisch attest overlegt. Indien zij reeds zijn aangekomen, moeten zij een certificaat van een plaatselijke arts overleggen.
Als een deel van de uitkering al is aangevraagd, wordt het tarief voor de uitkering opnieuw berekend. Het herberekende verschil wordt via een bankoverschrijving terugbetaald. In geval van een gerechtvaardigde annulering vindt terugbetaling plaats binnen maximaal 14 dagen na de datum van annulering.

Inhoud van het online aanbod

De skischool/skiverhuur (hierna “auteur” genoemd) aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de actualiteit, juistheid, volledigheid of kwaliteit van de verstrekte informatie. Aansprakelijkheidsclaims tegen de auteur, die betrekking hebben op materiële of immateriële schade veroorzaakt door het al dan niet gebruiken van de verstrekte informatie of door het gebruik van onjuiste en onvolledige informatie, in beginsel uitgesloten, op voorwaarde dat er geen aantoonbare opzettelijke of grove nalatigheid van de kant van de auteur.

Alle aanbiedingen zijn onderhevig aan verandering en niet-bindend. De auteur behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om delen van de pagina’s of het volledige aanbod zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen of om de publicatie tijdelijk of permanent te staken.

Referenties en koppelingen

In het geval van directe of indirecte verwijzingen naar websites van derden (“links”), die buiten het verantwoordelijkheidsgebied van de auteur vallen, zou een aansprakelijkheidsverplichting alleen van kracht worden in het geval dat de auteur op de hoogte is van de inhoud en het niet mogelijk is dat de auteur technisch mogelijk en redelijk om het gebruik in het geval van illegale inhoud te voorkomen.

De auteur verklaart hierbij uitdrukkelijk dat op het moment dat de links werden ingesteld, geen illegale inhoud herkenbaar was op de pagina’s die moesten worden gekoppeld. De auteur heeft geen enkele invloed op het huidige en toekomstige ontwerp, de inhoud of het auteurschap van de gelinkte pagina’s. Daarom distantieert de auteur zich hierbij uitdrukkelijk van alle inhoud van alle gelinkte pagina’s die na het instellen van de link zijn gewijzigd. Deze verklaring is van toepassing op alle links en verwijzingen die in het eigen internetaanbod zijn ingesteld, evenals op vermeldingen van derden in gastenboeken, discussiefora en mailinglijsten die door de auteur zijn ingesteld.

Voor illegale, onjuiste of onvolledige inhoud en met name voor schade als gevolg van het al dan niet gebruiken van dergelijke informatie is de aanbieder van de pagina waarnaar wordt verwezen, uitsluitend aansprakelijk, niet degene die links naar de publicatie wordt alleen verwezen.

Auteursrecht en merkenrecht

De auteur streeft ernaar de auteursrechten van de afbeeldingen, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten die in alle publicaties worden gebruikt, om afbeeldingen, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten die door de auteur zelf zijn gemaakt, te gebruiken of om licentievrije afbeeldingen, geluidsdocumenten te gebruiken; videosequenties en teksten.

Alle merknamen en handelsmerken die in het internetaanbod worden genoemd en eventueel door derden worden beschermd, zijn zonder beperking onderworpen aan de bepalingen van het toepasselijke merkenrecht en de eigendomsrechten van de respectievelijke geregistreerde eigenaars. De loutere vermelding van handelsmerken betekent niet dat handelsmerken niet worden beschermd door de rechten van derden!

Het auteursrecht op gepubliceerde objecten die door de auteur zelf zijn gemaakt, blijft uitsluitend bij de auteur van de pagina’s. Duplicatie of gebruik van dergelijke afbeeldingen, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties is niet toegestaan zonder de uitdrukkelijke toestemming van de auteur.

Reserveren en reserveren van ski- en snowboardcursussen

Het gebruik van de liften is niet inbegrepen in de skicursuskosten. De skischool biedt geen vervanging voor lessen die niet meer nodig zijn vanwege het uitvallen van de kabelbaan en liftfaciliteiten.

Alleen groepscursussen worden aangeboden in de online shop, die tot maximaal 7 dagen voor aanvang van de cursus geboekt kan worden. Voor privé- en andere cursussen u rechtstreeks contact opnemen met de skischool.

Verhuur en reservering van ski- en snowboarduitrusting

Elke huurder is aansprakelijk voor een goede teruggave van de apparatuur tot de waarde van de verkoop van de geleende producten.

De verhuurder heeft het recht om een zekerheid aan te vragen in de vorm van het storten van een document (paspoort, identiteitskaart, rijbewijs) of een borg. De aanbetaling van een garantie wordt niet beschouwd als een mogelijke aankoopprijs voor de onderdelen van de apparatuur.

Betaling

Creditcardbetalingen ten gunste van de skischool worden geïnd door TREKKSOFT AG, Hauptstrasse 15, 3800 Matten, Zwitserland (“TREKKSOFT”). TREKKSOFT verschijnt als TREKKSOFT TOUR BOOKING op uw creditcardafschrift. Het domein waarin u uw betaling invoert en verwerkt, is eigendom van TREKKSOFT en wordt beheerd door TREKKSOFT. Stuur een e-mail naar support@payyo.ch voor alle aanvragen voor uw creditcardbetalingen en terugboekingen.

Plaats van jurisdictie, plaats van uitvoering en rechtskeuze

Plaats van optreden is de centrale tak van de skischool/skiverhuur. Geschillen vallen onder de verantwoordelijkheid van de rechtbank die verantwoordelijk is voor geschillen op het hoofdkantoor van de centrale tak van de skischool/skiverhuur. Het Oostenrijkse recht is van toepassing. De contracttaal is Duits.

This website uses cookies
We use cookies to personalize content and ads, to provide social media features, and to analyze traffic to our website. We also share information about your use of our website with our social media, advertising and analytics partners. Our partners may combine this information with other data that you have provided to them or that have been collected as part of your use of the Services.

data protection
This website uses cookies so that we can offer you the best possible user experience. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognizing you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.

Strictly Necessary Cookies
Strictly Necessary Cookie should be enabled at all times so that we can save your preferences for cookie settings.

Marketing & Statistics
This website uses Google Analytics to collect anonymous information such as the number of visitors to the site and the most popular pages. Leave this cookie enabled helps us to improve our website.

Google Tag Manager
This is a tag management system. Using the Google Tag Manager, tags can be integrated centrally via a user interface. Tags are small pieces of code that represent activitiescan track. Script codes from other tools are integrated via the Google Tag Manager. The Tag Manager makes it possible to control when a specific tag is triggered.